UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Plany

Poniżej znajdą Państwo plany zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.


Studia bałkanistyczne

Studia bohemistyczne

Studia bułgarystyczne

Studia kroatystyczne

Studia serbistyczne

Studia slawistyczno-polonistyczne

Fakultety


Literatura chorwacka 1945-2000. Od egzystencjalizmu do post/postmodernizmu 

Teoria i metodologia literatury: przykłady z literatury chorwackiej 

Pričaonica – mowa codzienna i kultura współczesna

Wiki-Chorwacja

W kręgu studiów postsekularnych 

Tworzenie tekstu alternatywnego 

Prawosławie – doktryna, kultura, relacje międzywyznaniowe

Kino bułgarskie

Proza czy poezja? Kryzys czy trwanie? Wybrane problemy literatury obszaru postjugosłowiańskiego 


DYŻURY

SEMESTR  LETNI 2020/2021

Prof. dr hab. Bogusław Zieliński p. 387
Prof. dr hab. Mariola Mikołajczak środa  12.00-13.00 p. 384
Prof. dr hab. Mieczysław Balowski p. 282
Prof. UAM  dr hab. Anna Gawarecka dla studentów: poniedziałek 12.00-13.00.

Dyrektorski: wtorek 10.30-11.30.

p. 389 (lub 385)
Prof. UAM dr hab. Izabela Lis-Wielgosz Dyżur Dyrektorski

wtorek 10.30-11.30

Dyżur Dydaktyczny Środa12.30-13.30

p. 386
Prof. .UAM dr hab. Krystyna Pieniążek-Marković Środa 9.30-11.00 p. 381 lub p. 58
Prof. UAM dr hab. Magdalena Koch Środa 11.30-12.30 p. 83
Prof. UAM dr hab. Marzanna Kuczyńska p. 382
Prof. UAM dr hab. Galia Simeonova-Konach p. 386
Prof. dr hab. Andrzej Sieradzki IFP – p. 319
Dr Osman F. Baş Poniedziałek  10.00-11.00 p. 386
Prof. UAM dr hab. Natalia Długosz Czwartek 12:15-13:15 p. 382
Prof. UAM dr  hab. Agata Firlej p. 381
Prof. UAM dr  hab. Wojciech Jóźwiak Środa 11.30-12.30 p. 386
Prof. UAM dr  hab. Joanna Rękas poniedziałek 8.00-9.30

dyżur dot. spraw studenckich

środa 8.00-9.30

dyżur dot. spraw pracowniczych

p. 381
Dr Magdalena Baer wtorek 11 30-12 30 p. 384
Dr Patryk Borowiak wtorek 14.00-15.00 lub po wcześniejszym umówieniu się z wykładowcą p. 384
Dr Paweł Dziadul czwartek 13.00-14.00 p. 386
Dr Tatiana Ganenkova wtorek 10.00-11.00 p. 83
Dr Irina Ermashova czwartek 10.00-11.00 p. 382
Dr Adriana Kovacheva p. 83
Dr Urszula Kowalska-Nadolna p. 381
Dr Emilian Prałat Piątek  9.30-10.30 p. 382
Dr hab. Anna Skibska Poniedziałek 13.15-14.15 p. 385
Dr Roman Sliwka p. 282 lub p. 389
Dr hab. Ewa Szperlik czwartek 10.00-11.00 p. 381
Dr Monika Wójciak Czwartek 11.30-12.30 p. 382
Dr Karina Giel Czwartek 10.00-11.00 p. .83
Mgr Barbara Jarysz-Markaj wtorek 12.00-13.00 p. 383
Mgr Stanislava Kostić wtorek  13.30-14.30 p. 383
Mgr Jana Mášová środa 9.45-11.15 p. 282
Dr Irina Lorenc Czwartek  18.30- 19.30 p. 382
Mgr Jan Pešina Czwartek 12.45- 13:30 p. 385
Mgr Ninoslav Radaković Wtorek 11.30-12.30 p. 383
Dr Ana Samardžić Wtorek 10.30-11.30 p. 383
Mgr Michał Kucharski p. 386
Mgr Anna Kapczyńska p. 381 lub 385
Mgr Adrian Pilarski p. 385
Mgr Natalia Łozińska 83

Wszystkie dyżury pracowników odbywają się na platformie MS Teams

Prof. UAM dr hab. W. Jóźwiak

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0bc29b5e4367425d8432656a908a1e79%40thread.tacv2/conversations?groupId=dee2a163-783c-47ab-84f8-609f8f4a2ed8&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

Dr P. Borowiak

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4e4a33f0ce814524959b3f540d0cc90e%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ff08e2ed-b2d3-4836-bb7a-1014c4b2358d&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

Prof. UAM dr hab. Natalia Długosz

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA3NjY1NjgtYTQ4YS00N2M2LTg3NTctNjAxYTA5MjMyOTdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227f1cd47b-42c5-47b8-9e3e-f41224847670%22%7d

Prof. Mariola Mikołajczak

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a493d0e890fb247838ae7ecb12710c59c%40thread.tacv2/conversations?groupId=5a3c553a-3442-4e16-8366-2eaa8bc0ba4c&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

Mgr Jan Pešina

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af12c1b5e34444d1b8e7e1b9498e0969f%40thread.tacv2/conversations?groupId=99f30683-fa5e-4f93-8aa6-c711d64abe1d&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

Dr E. Prałat

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a982046a5297c4de585ac2bd035bf622b%40thread.tacv2/conversations?groupId=71de433e-f725-4953-a9bf-02cc1ebdf90a&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092


Plany zajęć w roku akademickim 2020/2021 (semestr zimowy):

bałkanistyka

bułgarystyka

serbistyka

kroatystyka

bohemistyka

studia slawistyczno-polonistyczne

Dyżury pracowników w semestrze zimowym 2020/2021

Dyżur prof. Wojciecha Jóźwiaka na Microsoft teams


Plany zajęć w roku akademickim 2019/2020 (semestr letni):

bałkanistyka

filologia bułgarska

filologia serbska

filologia chorwacka

filologia czeska

studia slawistyczno-polonistyczne

Wszystkie błędy prosimy zgłaszać w sekretariacie IFS UAM na adres slavic@amu.edu.pl lub telefonicznie 61 829 4521


Plany zajęć w roku akademickim 2019/2020 (semestr zimowy):

bałkanistyka

filologia bułgarska

filologia serbska

filologia chorwacka

filologia czeska

studia slawistyczno-polonistyczne

Wszystkie błędy prosimy zgłaszać w sekretariacie IFS UAM na adres slavic@amu.edu.pl lub telefonicznie 61 829 4521

Dyżury pracowników w roku akademickim 2019/2020


Plany zajęć w roku akademickim 2018/2019 (semestr letni):

bałkanistyka

filologia bułgarska

filologia serbska

filologia chorwacka

filologia czeska

studia slawistyczno-polonistyczne

studia południowosłowiańskie

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą FAKULTETÓW w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

Dyżury pracowników w semestrze letnim 2018/2019.


Programy studiów w roku akademickim 2018/2019

BAŁKANISTYKA, I stopień, 1 i 2 rok

BAŁKANISTYKA, I stopień, 3 rok

BUŁGARYSTYKA, I stopień, III rok

FILOLOGIA CHORWACKA, I stopień, 1 i 2 rok

FILOLOGIA CHORWACKA, I stopień, III rok

FILOLOGIA CHORWACKA, II stopień

FILOLOGIA CZESKA, I stopień, 1 i 2 rok

FILOLOGIA CZESKA, I stopień, 3 rok

FILOLOGIA SERBSKA, I stopień, 1 i 2 rok

FILOLOGIA SERBSKA, I stopień, 3 rok

STUDIA SLAWISTYCZNO-POLONISTYCZNE (ROSYJSKI), 3 rok

STUDIA SLAWISTYCZNO-POLONISTYCZNE (ROSYJSKI), I stopień, 1 i 2 rok


Programy studiów w roku akademickim 2017/2018

bałkanistyka, 1 stopień, 1 rok

slaw-pol (rosyjski), 1 stopień, 1 rok

filologia chorwacka, 1 stopień, 1 rok

filologia czeska, 1 stopień, 1 rok

studia południowosłowiańskie, 1 stopień

filologia bułgarska, 1 stopień

filologia serbska, 1 stopień


bałkanistyka, 1 stopień, 2 i 3 rok

slaw-pol (rosyjski), 1 stopień, 2 i 3 rok

filologia chorwacka, 1 stopień, 2 i 3 rok

filologia czeska, 1 stopień, 2 i 3 rok

studia południowosłowiańskie, 2 i 3 rok

filologia bułgarska, 2 i 3 rok

filologia serbska, 2 i 3 rok


bałkanistyka, 2 stopień, 1 rok

bałkanistyka, 2 stopień, 2 rok

bułgarystyka, 2 stopień

filologia chorwacka, 2 stopień

filologia czeska, 2 stopień

filologia serbska, 2 stopień

ECTS:

https://ects.amu.edu.pl/pl/

SYLLABUSY

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z kompletnymi syllabusami poszczególnych kierunków.

Bałkanistyka I stopień

Bałkanistyka II stopień

Filologia bułgarska I stopień

Filologia bułgarska II stopień

Filologia chorwacka I stopień

Filologia chorwacka II stopień

Filologia serbska I stopień

Filologia serbska II stopień

Filologia czeska I stopień

Filologia czeska II stopień

Filologia słowiańska i filologia polska I stopień

Specjalizacje I stopień

Specjalizacje II stopień

-->