UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Plany

Poniżej znajdą Państwo plany zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.


Studia bałkanistyczne

Studia bohemistyczne

Studia bułgarystyczne

Studia kroatystyczne

Studia serbistyczne

Studia slawistyczno-polonistyczne

Fakultety


Literatura chorwacka 1945-2000. Od egzystencjalizmu do post/postmodernizmu 

Teoria i metodologia literatury: przykłady z literatury chorwackiej 

Pričaonica – mowa codzienna i kultura współczesna

Wiki-Chorwacja

W kręgu studiów postsekularnych 

Tworzenie tekstu alternatywnego 

Prawosławie – doktryna, kultura, relacje międzywyznaniowe

Kino bułgarskie

Proza czy poezja? Kryzys czy trwanie? Wybrane problemy literatury obszaru postjugosłowiańskiego 


Plany zajęć w roku akademickim 2020/2021 (semestr zimowy):

bałkanistyka

bułgarystyka

serbistyka

kroatystyka

bohemistyka

studia slawistyczno-polonistyczne

Dyżury pracowników w semestrze zimowym 2020/2021

Dyżur prof. Wojciecha Jóźwiaka na Microsoft teams


Plany zajęć w roku akademickim 2019/2020 (semestr letni):

bałkanistyka

filologia bułgarska

filologia serbska

filologia chorwacka

filologia czeska

studia slawistyczno-polonistyczne

Wszystkie błędy prosimy zgłaszać w sekretariacie IFS UAM na adres slavic@amu.edu.pl lub telefonicznie 61 829 4521


Plany zajęć w roku akademickim 2019/2020 (semestr zimowy):

bałkanistyka

filologia bułgarska

filologia serbska

filologia chorwacka

filologia czeska

studia slawistyczno-polonistyczne

Wszystkie błędy prosimy zgłaszać w sekretariacie IFS UAM na adres slavic@amu.edu.pl lub telefonicznie 61 829 4521

Dyżury pracowników w roku akademickim 2019/2020


Plany zajęć w roku akademickim 2018/2019 (semestr letni):

bałkanistyka

filologia bułgarska

filologia serbska

filologia chorwacka

filologia czeska

studia slawistyczno-polonistyczne

studia południowosłowiańskie

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą FAKULTETÓW w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

Dyżury pracowników w semestrze letnim 2018/2019.


Programy studiów w roku akademickim 2018/2019

BAŁKANISTYKA, I stopień, 1 i 2 rok

BAŁKANISTYKA, I stopień, 3 rok

BUŁGARYSTYKA, I stopień, III rok

FILOLOGIA CHORWACKA, I stopień, 1 i 2 rok

FILOLOGIA CHORWACKA, I stopień, III rok

FILOLOGIA CHORWACKA, II stopień

FILOLOGIA CZESKA, I stopień, 1 i 2 rok

FILOLOGIA CZESKA, I stopień, 3 rok

FILOLOGIA SERBSKA, I stopień, 1 i 2 rok

FILOLOGIA SERBSKA, I stopień, 3 rok

STUDIA SLAWISTYCZNO-POLONISTYCZNE (ROSYJSKI), 3 rok

STUDIA SLAWISTYCZNO-POLONISTYCZNE (ROSYJSKI), I stopień, 1 i 2 rok


Programy studiów w roku akademickim 2017/2018

bałkanistyka, 1 stopień, 1 rok

slaw-pol (rosyjski), 1 stopień, 1 rok

filologia chorwacka, 1 stopień, 1 rok

filologia czeska, 1 stopień, 1 rok

studia południowosłowiańskie, 1 stopień

filologia bułgarska, 1 stopień

filologia serbska, 1 stopień


bałkanistyka, 1 stopień, 2 i 3 rok

slaw-pol (rosyjski), 1 stopień, 2 i 3 rok

filologia chorwacka, 1 stopień, 2 i 3 rok

filologia czeska, 1 stopień, 2 i 3 rok

studia południowosłowiańskie, 2 i 3 rok

filologia bułgarska, 2 i 3 rok

filologia serbska, 2 i 3 rok


bałkanistyka, 2 stopień, 1 rok

bałkanistyka, 2 stopień, 2 rok

bułgarystyka, 2 stopień

filologia chorwacka, 2 stopień

filologia czeska, 2 stopień

filologia serbska, 2 stopień

ECTS:

https://ects.amu.edu.pl/pl/

SYLLABUSY

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z kompletnymi syllabusami poszczególnych kierunków.

Bałkanistyka I stopień

Bałkanistyka II stopień

Filologia bułgarska I stopień

Filologia bułgarska II stopień

Filologia chorwacka I stopień

Filologia chorwacka II stopień

Filologia serbska I stopień

Filologia serbska II stopień

Filologia czeska I stopień

Filologia czeska II stopień

Filologia słowiańska i filologia polska I stopień

Specjalizacje I stopień

Specjalizacje II stopień

-->