UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Plany

Poniżej znajdą Państwo plany zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 następujących programów studiów – bałkanistyka oraz studia slawistyczne (specjalność: studia bohemistyczne, bułgarystyczne, kroatystyczne i serbistyczne).

O ewentualnych zmianach w planach zajęć będziemy informować na bieżąco.

 

Studia bałkanistyczne

Studia bohemistyczne

Studia bułgarystyczne

Studia kroatystyczne

Studia serbistyczne

Fakultety

 

Legenda do planów zajęć

 

Pytania, wątpliwości etc. uprzejmie prosimy kierować do:

Pełnomocniczki dyrektora IFS ds. dydaktycznych prof. UAM dr hab. Joanny Rękas: rekasus@amu.edu.pl i/lub opiekunów kierunków:

 

Bałkanistyka – prof. UAM dr hab. Joanna Rękas: rekasus@amu.edu.pl

Studia slawistyczne specjalności:

studia bohemistyczne – dr Roman Sliwka: roman.sliwka@amu.edu.pl

studia bułgarystyczne – dr Patryk Borowiak: patryk.borowiak@amu.edu.pl

studia kroatystyczne – dr Magdalena Baer: magdalena.baer@amu.edu.pl

studia serbistyczne – mgr Stanislava Kostić: slanislava.kostic@amu.edu.pl


Literatura chorwacka 1945-2000. Od egzystencjalizmu do post/postmodernizmu 

Teoria i metodologia literatury: przykłady z literatury chorwackiej 

Pričaonica – mowa codzienna i kultura współczesna

Wiki-Chorwacja

W kręgu studiów postsekularnych 

Tworzenie tekstu alternatywnego 

Prawosławie – doktryna, kultura, relacje międzywyznaniowe

Kino bułgarskie

Proza czy poezja? Kryzys czy trwanie? Wybrane problemy literatury obszaru postjugosłowiańskiego 


DYŻURY

SEMESTR  LETNI 2020/2021

Prof. dr hab. Bogusław Zieliński   p. 387
Prof. dr hab. Mariola Mikołajczak środa  12.00-13.00 p. 384
Prof. dr hab. Mieczysław Balowski   p. 282
Prof. UAM  dr hab. Anna Gawarecka

dydaktyczny: poniedziałek 12.00-13.00

dyrektorski: wtorek 10.30-11.30.

p. 389 lub p. 385
Prof. UAM dr hab. Izabela Lis-Wielgosz

dydaktyczny: środa 12.30-13.30

dyrektorski: wtorek 10.30-11.30

p. 386
Prof. .UAM dr hab. Krystyna Pieniążek-Marković środa 9.30-11.00 p. 381 lub p. 58
Prof. UAM dr hab. Magdalena Koch środa 11.30-12.30 p. 83
Prof. UAM dr hab. Marzanna Kuczyńska   p. 382
Prof. UAM dr hab. Galia Simeonova-Konach   p. 386
Prof. dr hab. Andrzej Sieradzki   IFP – p. 319
Dr Osman F. Baş poniedziałek  10.00-11.00 p. 386
Prof. UAM dr hab. Natalia Długosz czwartek 12:15-13:15 p. 382
Prof. UAM dr  hab. Agata Firlej   p. 381
Prof. UAM dr  hab. Wojciech Jóźwiak środa 11.30-12.30 p. 386
Prof. UAM dr  hab. Joanna Rękas

poniedziałek 8.00-9.30

dyżur dot. spraw studenckich

środa 8.00-9.30

dyżur dot. spraw pracowniczych

p. 381
Dr Magdalena Baer wtorek 11 30-12 30 p. 384
Dr Patryk Borowiak wtorek 14.00-15.00 lub po wcześniejszym umówieniu się z wykładowcą p. 384
Dr Paweł Dziadul czwartek 13.00-14.00 p. 386
Dr Tatiana Ganenkova wtorek 10.00-11.00 p. 83
Dr Irina Ermashova czwartek 10.00-11.00 p. 382
Dr Adriana Kovacheva   p. 83
Dr Urszula Kowalska-Nadolna p. 381
Dr Emilian Prałat piątek  9.30-10.30 p. 382
Dr hab. Anna Skibska poniedziałek 13.15-14.15 p. 385
Dr Roman Sliwka   p. 282 lub p. 389
Dr hab. Ewa Szperlik czwartek 10.00-11.00 p. 381
Dr Monika Wójciak czwartek 11.30-12.30 p. 382
Dr Karina Giel czwartek 10.00-11.00 p. .83
Mgr Barbara Jarysz-Markaj wtorek 12.00-13.00 p. 383
Mgr Stanislava Kostić wtorek  13.30-14.30 p. 383
Mgr Jana Mášová środa 9.45-11.15 p. 282
Dr Irina Lorenc czwartek  18.30- 19.30 p. 382
Mgr Jan Pešina czwartek 12.45- 13:30 p. 385
Mgr Ninoslav Radaković wtorek 11.30-12.30 p. 383
Dr Ana Samardžić wtorek 10.30-11.30 p. 383
Mgr Michał Kucharski p. 386
Mgr Anna Kapczyńska p. 381 lub 385
Mgr Adrian Pilarski p. 385
Mgr Natalia Łozińska p. 83

Wszystkie dyżury pracowników odbywają się na platformie MS Teams

 

Prof. UAM dr hab. W. Jóźwiak

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0bc29b5e4367425d8432656a908a1e79%40thread.tacv2/conversations?groupId=dee2a163-783c-47ab-84f8-609f8f4a2ed8&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

 

Dr P. Borowiak

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4e4a33f0ce814524959b3f540d0cc90e%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ff08e2ed-b2d3-4836-bb7a-1014c4b2358d&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

 

Prof. UAM dr hab. Natalia Długosz

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA3NjY1NjgtYTQ4YS00N2M2LTg3NTctNjAxYTA5MjMyOTdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%227f1cd47b-42c5-47b8-9e3e-f41224847670%22%7d

 

Prof. Mariola Mikołajczak

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a493d0e890fb247838ae7ecb12710c59c%40thread.tacv2/conversations?groupId=5a3c553a-3442-4e16-8366-2eaa8bc0ba4c&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

 

Mgr Jan Pešina

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af12c1b5e34444d1b8e7e1b9498e0969f%40thread.tacv2/conversations?groupId=99f30683-fa5e-4f93-8aa6-c711d64abe1d&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

 

Dr E. Prałat

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a982046a5297c4de585ac2bd035bf622b%40thread.tacv2/conversations?groupId=71de433e-f725-4953-a9bf-02cc1ebdf90a&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092


 


-->