Plany zajęć

Plany zajęć w roku akademickim 2017/2018

bałkanistyka

filologia bułgarska

filologia serbska

filologia chorwacka

filologia czeska

studia slawistyczno-polonistyczne

studia południowosłowiańskie


Dyżury pracowników IFS

semestr letni 2016/2017

Plany zajęć dla kierunków filologia i bałkanistyka w roku akademickim 2016/2017 w semestrze letnim

I rok 1 stopień bałkanistyka

II rok 1 stopień bałkanistyka

III rok 1 stopień bałkanistyka

I rok 2 stopień bałkanistyka

II rok 2 stopień bałkanistyka

I-V rok 1 i 2 stopień filologia bułgarska

I-V stopień filologia chorwacka

I-V  filologia serbska

I rok 1 stopień filologia czeska

II rok 1 stopień filologia czeska

III rok 1 stopień filologia czeska

I rok, 2 stopień filologia czeska

I rok 1 stopień slaw-pol rosyjski

II rok 1 stopień slaw-pol rosyjski

III rok 1 stopień slaw-pol rosyjski

II rok 2 stopień slaw-pol czeski


Dyżury pracowników IFS

semestr zimowy 2016/2017

dyżury semestr zimowy 2016/2017

Plany zajęć dla kierunków filologia i bałkanistyka w roku akademickim 2016/2017                                                 w semestrze zimowy

I rok 1 stopień bałkanistyka

II rok 1 stopień bałkanistyka

III rok 1 stopień bałkanistyka

I rok 2 stopień bałkanistyka

II rok 2 stopień bałkanistyka

I rok 1 stopień filologia bułgarska

I rok 2 stopień filologia bułgarska

II rok 2 stopień filologia bułgarska

I rok 1 stopień filologia chorwacka

II rok 1 stopień filologia chorwacka

III rok 1 stopień filologia chorwacka

I rok 2 stopień filologia chorwacka

II rok 2 stopień filologia chorwacka

I rok 1 stopień filologia czeska

II rok 1 stopień filologia czeska

III rok 1 stopień filologia czeska

I rok 2 stopień filologia czeska

I rok 1 stopień studia południowosłowiańskie

I rok 1 stopień filologia serbska

II rok 1 stopień filologia serbska

III rok 1 stopień filologia serbska

I rok 2 stopień filologia serbska

II rok 2 stopień filologia serbska

II rok 2 stopień slaw-pol czeski

I rok 1 stopień slaw-pol rosyjski

II rok 1 stopień slaw-pol rosyjski

III rok 1 stopień slaw-pol rosyjski

Plany zajęć dla kierunków filologia i bałkanistyka w roku akademickim 2015/2016                                                 w semestrze letnim

bałkanistyka

fil serbska

fil. chorwacka

fil. czeska

fil.bułgarska

slaw-pol czeski

slaw-pol rosyjski

Plany zajęć dla kierunków filologia i bałkanistyka w roku akademickim 2015/2016                                                 w semestrze zimowym

bałkanistyka 15.16

Filologia bulgarska 15.16

filologia czeska 15.16

serbska 15.16

slaw-pol Czeski 15.16

slaw-pol ROS 15.16

Filologia chorwacka 15.16

Plany zajęć dla kierunków filologia i bałkanistyka w roku akademickim 2014/2015                                         w semestrze letnim

bałkanistyka letni 2014 2015

Bułgarska letni 2014 2015

chorwacka letni 2014 2015

czeska letni 2014 2015

Serbska letni 2014 2015

slaw-pol czeski letni 2014 2015

slaw-pol rosyjski letni 2014 2015

Plany zajęć dla kierunków filologia i bałkanistyka w roku akademickim 2014/2015 w semestrze zimowym

bałkanistyka

bułgarska

chorwacka

czeska

serbska

slaw-pol ros.

slaw-pol cz.

 

Facebook