Prof. dr sc. Žarko Paić w Poznaniu

wtorek, 16 Maj 2017 05:53

Serdecznie zapraszamy na wykłady prof. Paicia!

Abstrakt wystąpienia angielskiego:
Autor w wykładzie usiłuje przedstawić trzy paradygmaty współczesnej teorii sztuki obowiązujące dzisiaj: 1/ Odpolitycznienie sztuki jako rodzaj nowej siły dyskursywnej; 2/ Reestetyzacja żywego świata nie odnosi się tyle do orientacji związanych ze sztuką praktyk w okresie posthistorii, co do problemu przetestowania możliwości sztuki, wykraczającej poza własne ramy jako nowe estetyczne wydarzenie i 3/ Zwrot wizualny lub ikoniczny jest zbiorczym terminem na określenie różnych zabiegów, które usiłują wyzwolić wizualną i ikoniczną siłę z reguły logocentryzmu. Inaczej mówiąc, w tworzonych przez nowe media warunkach reprodukcji świata, została podjęta próba przywrócenia obrazu i jego prawa do autonomii.

Zaproszenie na spotkanie autorskie

wtorek, 21 Luty 2017 02:30

Pracownia Badań nad Tradycją Europejską IFP UAM serdecznie zaprasza na spotkanie otwarte z dr Adrianą Kovachevą, autorką książki pt. Ścieżkami tłumaczy. Poezja polska w Bułgarii w latach 1956-1989 (2016). Książka inauguruje serię PRZĘSŁA w krakowskim wydawnictwie Pasaże.

Spotkanie, które odbędzie się w środę, 22 lutego 2017 roku o godz. 18.30 w sali 285 Collegium Maius (Instytut Filologii Słowiańskiej), poprowadzi prof. Katarzyna Kuczyńska-Koschany.

Plany zajęć na semestr letni

piątek, 10 Luty 2017 01:08

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się planami zajęć na semestr letni.

 

Facebook