Dodatkowa rekrutacja – do 22 września 2017

wtorek, 22 Sierpień 2017 09:59

Serdecznie zapraszamy do składnia dokumentów na kierunki proponowane przez Instytut Filologii Słowiańskiej. Dodatkowa rekrutacja trwa do 22 września.

Więcej informacji: https://rekrutacja.amu.edu.pl/ w zakładce DODATKOWA REKRUTACJA

 

IFS

Rekrutacja na studia I i II stopnia. Zapraszamy!

sobota, 24 Czerwiec 2017 12:11

Instytut Filologii Słowiańskiej prowadzi następujące kierunki studiów:

BAŁKANISTYKA (3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie)

FILOLOGIA BUŁGARSKA  (3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie)

FILOLOGIA CHORWACKA  (3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie)

FILOLOGIA CZESKA  (3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie)

FILOLOGIA SERBSKA  (3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie)

STUDIA POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIE (3-letnie lic. z j. bułgarskim i j. chorwackim i j. bułgarskim i j. serbskim)

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA (3-letnie studia licencjackie z językiem rosyjskim)

BALKAN STUDIES (2-letnie studia magisterskie prowadzone w języku angielskim)

W ramach powyższych kierunków Instytut proponuje zdobycie zawodu w następujących specjalnościach:

– translatorskiej (I st.)

– kulturowo-turystycznej (I st.)

– translatorskiej (II st.)

– kultur południowo- i zachodniosłowiańskich (II st.)

Prof. dr sc. Žarko Paić w Poznaniu

wtorek, 16 Maj 2017 05:53

Serdecznie zapraszamy na wykłady prof. Paicia!

Abstrakt wystąpienia angielskiego:
Autor w wykładzie usiłuje przedstawić trzy paradygmaty współczesnej teorii sztuki obowiązujące dzisiaj: 1/ Odpolitycznienie sztuki jako rodzaj nowej siły dyskursywnej; 2/ Reestetyzacja żywego świata nie odnosi się tyle do orientacji związanych ze sztuką praktyk w okresie posthistorii, co do problemu przetestowania możliwości sztuki, wykraczającej poza własne ramy jako nowe estetyczne wydarzenie i 3/ Zwrot wizualny lub ikoniczny jest zbiorczym terminem na określenie różnych zabiegów, które usiłują wyzwolić wizualną i ikoniczną siłę z reguły logocentryzmu. Inaczej mówiąc, w tworzonych przez nowe media warunkach reprodukcji świata, została podjęta próba przywrócenia obrazu i jego prawa do autonomii.

 

Facebook