ECTS

Punkty ECTS wybranych modułów znajdują się w zakładce EFEKTY KSZTAŁCENIA w plikach odpowiednich kierunków.

W Instytucie Filologii Słowiańskiej przelicznik ECTS za zajęcia fakultatywne wynosi:

15 godzin = 1 pkt ECTS.

Można także korzystać z elektronicznego informatora ECTS UAM, dostępnego na stronie:

 https://ects.amu.edu.pl/pl/

 

Facebook