UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Dziekanat

DZIEKANAT

POKÓJ 49
POKÓJ 57 (parter)
poniedziałek – czwartek 9.00-14.00; piątek – nieczynne

mgr Katarzyna Kucharczyk-Ciborek, katak@amu.edu.pl, tel  618294699, pokój 57

  • FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA (studia stacjonarne 1° – licencjackie i 2° – magisterskie)
  • FILOLOGIA SERBSKA (studia stacjonarne 1° – licencjackie i 2° – magisterskie)

mgr Weronika Kleczewska, wknm@amu.edu.pl, tel 618294533, pokój 49

  • FILOLOGIA BUŁGARSKA (studia stacjonarne 1° – licencjackie i 2° – magisterskie)
  • FILOLOGIA CHORWACKA (studia stacjonarne 1° – licencjackie i 2° – magisterskie)
mgr Tatiana Lisiak annatkl@amu.edu.pl , tel 618294694, pokój 49
  • BAŁKANISTYKA (studia stacjonarne 2° – magisterskie)

mgr Iwona Snacka, iwona.snacka@amu.edu.pl, tel  618294568, pokój 57

  • FILOLOGIA CZESKA (studia stacjonarne 1° – licencjackie i 2° – magisterskie)
  • BAŁKANISTYKA (studia stacjonarne 1° – licencjackie)
-->