UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Dziekanat

DZIEKANAT

POKÓJ 57 (parter)
poniedziałek – piątek 9.00-15.00

mgr Katarzyna Kucharczyk-Ciborek, katak@amu.edu.pl; tel. 61 829 46 99

  • FILOLOGIA CZESKA (studia stacjonarne 1° – licencjackie i 2° – magisterskie)
  • FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA (studia stacjonarne 1° –

licencjackie i 2° – magisterskie)

mgr Izabela Rzysko, irzysko@amu.edu.pl; tel. 61 829 46 93

  • FILOLOGIA BUŁGARSKA (studia stacjonarne 1° – licencjackie)
  • FILOLOGIA CHORWACKA (studia stacjonarne 1° – licencjackie i 2° – magisterskie)
  • FILOLOGIA SERBSKA (studia stacjonarne 1° – licencjackie i 2° – magisterskie)
  • STUDIA POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIE (studia stacjonarne 1° – licencjackie)
  • BAŁKANISTYKA (studia stacjonarne 1° – licencjackie i 2° – magisterskie)
  • BALCAN STUDIES (studia stacjonarne 2° – magisterskie)

mgr Barbara Walkowiak; 1barbara@amu.edu.pl; tel. 61 829 45 34

  • FILOLOGIA BUŁGARSKA (studia stacjonarne 2° – magisterskie)
BIURO PODAWCZE
pokój 54 (parter)
mgr Renata Nowakowska; tel. 61 829 46 18; bp54@amu.edu.pl
poniedziałek – piątek 9.00-15.00
-->