UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Dla Studenta

PROGRAMY STUDIÓW, SYLLABUSY, EFEKTY KSZTAŁCENIA


OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021


SYLABUS

SYLABUS

SYLABUS

SYLABUS

SYLABUS

SYLABUS

SYLABUS


SYLABUS


SYLABUS


SYLABUS


SYLABUS


SYLABUS


SYLABUS


SYLABUS
OBOWIĄZUJĄCE DO ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020


BAŁKANISTYKA 1 STOPNIA

BAŁKANISTYKA 2 STOPNIA


STUDIA SLAWISTYCZNE: BUŁGARYSTYKA 1 STOPNIA

STUDIA SLAWISTYCZNE: BUŁGARYSTYKA 2 STOPNIA


STUDIA SLAWISTYCZNE: BOHEMISTYKA 1 STOPNIA

STUDIA SLAWISTYCZNE: BOHEMISTYKA 2 STOPNIA


STUDIA SLAWISTYCZNE: KROATYSTYKA 1 STOPNIA

STUDIA SLAWISTYCZNE KORATYSTYKA 2 STOPNIA


STUDIA SLAWISTYCZNE: SERBISTYKA 1 STOPNIA

STUDIA SLAWISTYCZNE: SERBISTYKA 2 STOPNIA


OBOWIĄZUJĄCE DO ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019


I stopień, 1 rok          I stopień, 2 i 3 rok          II stopień, 1 rok          II stopień, 2 rok

syllabus I stopień     syllabus II stopień         ECTS                             ERASMUS

efekty kształcenia I stopień                                efekty kształcenia II stopień


I stopień, 1 rok          I stopień, 2 i 3 rok         II stopień

syllabus I stopień     syllabus II stopień        ECTS                             ERASMUS

efekty kształcenia I stopień                               efekty kształcenia II stopień


I stopień, 1 rok          I stopień, 2 i 3 rok         II stopień

syllabus I stopień     syllabus II stopień        ECTS                            ERASMUS

efekty kształcenia I stopień                               efekty kształcenia II stopień


I stopień, 1 rok          I stopień, 2 i 3 rok         II stopień

syllabus I stopień     syllabus II stopień        ECTS

efekty kształcenia I stopień                               efekty kształcenia II stopień


I stopień, 1-3 rok 

syllabus I stopień     syllabus II stopień        ECTS

efekty kształcenia I stopień                               efekty kształcenia II stopień


I stopień, 1 rok          I stopień, 2 i 3 rok

syllabus I stopień     ECTS

efekty kształcenia I stopień


BIBLIOTEKA

W zbiorach Sekcji Filologii Słowiańskiej znajduje się ponad 15.000 książek, 96 tytułów czasopism zagranicznych oraz 30 tytułów czasopism polskich. Księgozbiór reprezentują wydawnictwa z zakresu nauk humanistycznych, w szczególności z językoznawstwa i literaturoznawstwa slawistycznego i bałkanistycznego (bułgarskiego, chorwackiego, serbskiego, macedońskiego, czeskiego, tureckiego i albańskiego). Zapewniamy studentom wszystkie niezbędne do studiowania teksty źródłowe i opracowania, a także podręczniki do nauki języka. Ponadto biblioteka i pracownia komputerowa umożliwiają dostęp do gazet i książek w postaci elektronicznej. Zbiory biblioteczne są opracowane w ogólnouniwerstyteckim systemie elektronicznym Horizon i mogą być wyszukiwane przez katalog Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Godziny otwarcia wypożyczalni i czytelni:

poniedziałek – sobota: 10.00-18.00
niedziela: 10.00-16.00

Sekcja Filologii Słowiańskiej: tel. 61 829 46 83
kierownik sekcji: mgr Violetta Popiel-Machnicka

Wypożyczalnia: tel. 61 829 46 82

Pracownia Zbiorów Wydzielonych: tel. 61 829 46 97

-->