Proces dyplomowania

   INFORMACJA DLA STUDENTÓW  III ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH – I stopnia 

i II ROKU  STUDIÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH – II stopnia

– studenci ostatniego roku studiów zobowiązani są złożyć w dziekanacie oświadczenie o zakończeniu sesji oraz zarejestrować pracę najpóźniej tydzień przed planowanym terminem  egzaminu dyplomowego (postępowanie zgodnie z zarządzeniem w sprawie APD – wywieszone w gablocie przy dziekanacie);

          – student rejestruje w dziekanacie pracę dyplomową najpóźniej do 30 września (osoby planujące obronę w sesji letniej są zobowiązane do rejestracji pracy do 30 czerwca);

 – student, który nie złożył pracy do 30 września, zostaje skreślony z listy studentów;

– rejestrując pracę dyplomową w dziekanacie, student powinien wywiązać się ze wszystkich

obowiązków wobec uczelni, a mianowicie:

* dostarczyć 4  aktualne zdjęcia dyplomowe o wymiarach 4,5 x 6,5 cm, przedstawiające sylwetkę od wierzchołka głowy do górnej części barków, tło jasne i jednolite (dodatkowe 2 zdjęcia w przypadku odpisu dyplomu w języku angielskim);

* 1 egzemplarz pracy w formie papierowej z przeznaczeniem do teczki akt osobowych, na stronie tytułowej opatrzony adnotacją promotora, że akceptuje pracę; drukowany dwustronnie na kartach formatu A4, czcionką 12, interlinia 1, w miękkiej oprawie z wyłączeniem bindowania;

       – przypominamy o konieczności umieszczania w pracy oświadczenia o samodzielnym napisaniu  pracy dyplomowej i całkowitej zgodności wersji elektronicznej pracy z wersją drukowaną (treść oświadczenia dostępna w Biurze Podawczym);

             – na wniosek absolwenta uczelnia wydaje dodatkowy odpis dyplomu oraz odpis suplementu w tłumaczeniu na język  angielski. Wniosek, o którym mowa absolwent powinien złożyć w dniu rejestracji pracy lub w terminie do 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego;

  – do odebrania dyplomu ukończenia studiów wymagane jest  złożenie karty obiegowej i  uiszczenie opłaty za dyplom w wysokości 60 zł (dodatkowa opłata 40 zł w przypadku odpisu w języku angielskim).  Wpłaty należy dokonać na indywidualne konto (nr konta dostępny jest w systemie USOSweb w zakładce płatności);

– przypominamy o konieczności umieszczania w pracy oświadczenia o samodzielnym napisaniu  pracy dyplomowej i całkowitej zgodności wersji elektronicznej pracy z wersją drukowaną (treść oświadczenia dostępna w Biurze Podawczym);

 

Facebook