UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Kategoria: Aktualności

Romantyzm w literaturach i kulturach słowiańskich

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową Romantyzm w literaturach i kulturach słowiańskich, która odbędzie się w poniedziałek 28. 11. 2022.   Obrady odbywają się w formule zdalnej na platformie MS Teams. Link do spotkania on-line: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQ2YWVmNWQtYWM5YS00ZjA3LWE2OTMtYmNjMjRmZTAwMThh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2214f15417-7e51-41d0-bf0a-8373d6971cf4%22%7d  

Czytaj dalej

Kolejny wykład z serii „Języki na zachodzie Bałkanów w XXI w.” – zaproszenie

Szanowni Państwo,    zapraszamy na kolejny wykład w ramach ID-UB z cyklu Języki na Zachodzie Bałkanów w XXI w. W czwartek 17.11.2022 r. będziemy gościć prof. Halida Bulicia z Uniwersytetu w Sarajewie, który wygłosi wykład w języku bośniackim: Savremeni bosanski jezik i bosnistika – stanje i perspektiva. Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej o godz. 11 […]

Czytaj dalej

Obchody „Aksamitnej Rewolucji”

Czytaj dalej

Zapraszamy na kolejny wykład z serii „Języki na zachodzie Bałkanów w XXI w.”

Szanowni Państwo,   Zakład Języków Południowosłowiańskich zaprasza na drugi wykład w ramach ID-UB z serii Języki na zachodzie Bałkanów w XXI w., który odbędzie się w poniedziałek 14.11.2022 r. o godz. 11 30 w trybie zdalnym.    Naszym gościem będzie prof. Rajna Dragićević z Uniwersytetu w Belgradzie, która przedstawi zagadnienie: Нове речи у српском језику у […]

Czytaj dalej

Zapraszamy na serię wykładów „(Non-)standard in language – politics – culture”

Czytaj dalej
-->