UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

BIURO PROMOCJI

BIURO PROMOCJI

Biuro Promocji Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM                                                                                                             

Biuro Promocji stanowi wewnętrzną jednostkę Intytutu, której celem jest skoordynowanie dotychczasowych działań Instytutu związanych z szeroko rozumianą promocją i popularyzacją naszych przedsięwzięć, doradztwem zawodowym, monitorowaniem losów absolwentów Instytutu, kontaktem z interesariuszami zewnętrznymi, prowadzeniem klas akademickich i patronackich IFS, prowadzeniem spotkań z cyklu „Instytut Filologii Słowiańskiej dla dzieci” i dla mieszkańców miasta Poznania oraz organizowaniem praktyk i staży studenckich.

W ramach BPIFS zajmujemy się m.in.:

– organizacją cyklicznych spotkań z absolwentami IFS UAM oraz z pracodawcami i firmami oferującymi staże dla obecnych Studentów IFS;

– organizacją forów absolwenckich (na portalu społecznościowym Facebook już powstała grupa skupiająca absolwentów naszego Instytutu, jesteśmy jej koordynatorami);

– pracą ze studentami w formie doradztwa zawodowego i personalnego

– zajęcia grupowe, jak i również spotkania indywidualne;

– wyznaczony będzie dyżur 1-2 h w tygodniu;

– opieką nad stroną IFS oraz profilami społecznościowymi IFS  – zakładka dla absolwentów
i budowa strony BPIFS;

– doradztwem zawodowym;

– prowadzeniem ewidencji związanej z losami absolwentów IFS (ankietyzacja);

– budowaniem bazy danych przedsiębiorców, pracodawców i interesariuszy zewnętrznych;- organizacją szkoleń dla studentów, doktorantów i pracowników IFS;

– pozyskiwaniem grantów związanych z popularyzacją nauki;

– organizacją praktyk i staży zawodowych oraz działań określonych w celach BPIFS;

– organizacją cyklów wykładów otwartych dla uczniów szkół średnich „Po indeks z Cyrylem
i Metodym”, warsztatów dla najmłodszych „Instytut Filologii Słowiańskiej dla dzieci”, seniorów oraz wykładów otwartych dla innych zainteresowanych mieszkańców miasta Poznania;

– archiwizacją publikacji pracowników IFS oraz plakatów i broszur informujących o wydarzeniach organizowanych przez IFS (wykłady gościnne, konferencje, festiwale itp.);

– gromadzeniem pomocy naukowych, gadżetów promocyjnych UAM i IFS oraz nagród
i książek pozyskanych od sponsorów;

– prowadzeniem działań marketingowych IFS UAM, kontaktem ze szkołami średnimi, promowaniem w nich kierunków IFS UAM, zwiększanie obecności IFS w świadomości społeczności uniwersyteckiej i poza uczelnią oraz dbaniem o dobre imię Instytutu.

 

Skład Biura Promocji IFS UAM:

Prof. UAM dr hab. Izabela Lis-Wielgosz

Dr Patryk Borowiak patryk@amu.edu.pl

Dr Magdalena Baer

Dr Wojciech Jóźwiak

 

-->