UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Barbara Jarysz-Markaj

mgr Barbara Jarysz-Markaj
Pracownia Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych
email: bj10190@amu.edu.pl

 

Absolwentka dwustopniowych studiów na kierunku etnologia oraz na kierunku bałkanistyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Prowadzi lektoraty z języka macedońskiego i języka albańskiego. Obecnie doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej w Instytucie Filologii Słowiańskiej. Planowana dysertacja doktorska skupia się wokół prawa zwyczajowego i jego roli w procesie przekazywania i podtrzymywania pamięci zbiorowej (społecznej) Albańczyków wyznania rzymskokatolickiego w Kosowie. Interesuje się bałkańskim folklorem, głównie obrzędowością doroczną i rodzinną na obszarach Macedonii, Kosowa i Albanii.

 

Prowadzone zajęcia:

Lektorat słowiańskiego nowożytnego języka regionu (język macedoński)

Lektorat niesłowiańskiego nowożytnego języka regionu (język albański)

Warsztat tłumacza

Zagadnienia poprawności językowej

Kultura i stylistyka języka kraju specjalności

Zagadnienia poprawności językowej

Redakcja pism urzędowych

Literatura kraju niesłowiańskiego w zarysie (albańska)

Język albański dla początkujących (fakultet)

Obrzędowość doroczna i rodzinna w Macedonii (fakultet)

 

Najważniejsze publikacje:

Wybrane artykuły

Prowadzenie zajęć z osobami niewidomymi i niesłyszącymi – refleksje z Wolontariatu Europejskiego EVS w Macedonii Północnej, w: A. Samardžić, N. Radaković (red.), Widzę, więc wiem, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2020.

Od ludowych zapustów do miejskiej karnawałowej parady. Karnawał w Macedonii Północnej – artykuł przyjęty do druku w tomie pokonferencyjnym „Słowianie my lubim… świętować!”

Проучување на наставата на македонскиот јазик како странски на Универзитетот „Адам Мицкевич во Познањ”, Полска – artykuł przyjęty do druku w tomie pokonferencyjnym Меѓународна научна конференција Македонски јазик – избор на научни истражувања (дома и надвор).

Значењето на познавањето на јазикот на истражуваната група при теренски истражувања. Рефлексии од истражувањата на карневалите во Македонија, во: Јазикот и културата – состојби и предизвици, Скопје: Институт на македонски јазик „Крсте Мисирков”, 2019, стр. 107-112.

projekty grantowe, stypendia, nagrody:

nazwa stypendium

Stypendium

instytucja przyjmująca

C

czas trwania

0

miejsce pobytu

N

O sobie:

Lubię przebywać wśród ludzi i wsłuchiwać się w ich historie. Kocham morze, dobrą kuchnię, bałkańskie tempo życia i podróże.

-->